Menu

Børneattest

Helsted Fremad IF har pligt til at indhente børneattest.

Helsted Fremad IF har som øvrige foreninger pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere eller holdledere for børn under 15 år, herunder også assistenter og afløsere, såfremt der er tale om en fast tilknytning til foreningen.

Hvorfor?
En børneattest for en person skal være med til at sikre, at voksne der er beskæftigede - som frivillige eller ansatte - ikke har været straffet for overgreb på børn.

Hvordan?
I dag er børneattesten digital. Anmodning fra klubben om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse, som efter log ind med NemID kan give sit samtykke, hvorefter resten sker automatisk og klubben får tilsendt den digitale børneattest.
Læs mere om digitale børneattester på Politiets hjemmeside eller klik her.

Er det bare noget vi skriver?
NEJ, alle trænere rapporterer til klubben, hvilke personer de har fast tilknyttet holdet. Disse personer registreres i Kluboffice, og der indhentes attester for hver.
I Helsted Fremad IF , bliver der indhentet børneattester på ALLE med fast tilknytning til klubbens hold fra U4 - U16.

Hvilke rammer har forældre og børn I klubben
Et barn, der føler sig krænket, skal tages alvorligt. Derfor opfordrer klubben til, at forældre snarest muligt kontakter træneren/holdlederen og/eller klubbens ungdomsformand, hvis der opstår mistanke om, at et barn har været udsat for blufærdighedskrænkelse eller andre overgreb I klubbens regi. Kontakten til klubben skal selvfølgelig ikke afholde forældrene fra at kontakte myndighederne, hvis situationen kræver det.

Træneren/holdlederen skal ikke udsættes for uberettiget mistænkeliggørelse. Derfor forventer klubben, at forældre og børn håndterer en sådan mistanke anstændigt, så trænerens omdømme ikke belastes, med mindre der er en god grund til det.

Hvilke rammer har en træner/fast holdleder I Helsted Fremad IF

Klubbens trænere/holdledere yder et stort, frivilligt arbejde - bl. a. fordi de kan lide at omgås børn. Det er både positivt og naturligt, at der opstår et godt forhold mellem børnene og deres træner/holdleder.

Derfor er det vigtigt, at pædofili-problematikken ikke bliver en unødig hindring for, at et sådant tæt og sundt forhold kan etableres som en naturlig følge af de mange timers fællesskab om træning og kamp. Og det vil være en misforståelse at se skævt til almindeligt accepterede fysiske udtryk for dette forhold, såsom skulderklap osv.

Samtidigt er det trænerens/holdlederens personlige ansvar, at barnet ikke oplever eller udsættes for blufærdighedskrænkelse fra trænerens/holdlederens side.

Det er enhver træners/holdleders pligt at orientere forældrene og ungdomsformanden snarest muligt, såfremt træneren/holdlederen får kendskab til situationer, hvor barnet enten giver udtryk for blufærdighedskrænkelse eller hvor det med rimelighed må forventes, at barnet har følt sig krænket - uanset om det er træneren/holdlederen selv eller andre voksne, der har været anledning til dette.

Hvilke rammer har ungdomsformanden.

Kontrollen af trænere og faste holdledere er ungdomsformandens ansvar.

Det er ungdomsformandens opgave at undersøge en opstået mistanke om blufærdighedskrænkelse eller lignende forhold, hvis forældre eller andre I klubben anmoder om det.

Det er til enhver tid ungdomsformandens pligt omgående at informere myndighederne, hvis han får en begrundet mistanke om overtrædelse af pædofili-lovgivningen.

Kontrol af trænere og faste holdledere

Erfaringsmæssigt har en del af de personer, der bliver anmeldt for seksuelle krænkelser overfor børn i idrætsklubber, allerede domme for pædofili.
Derfor benytter Helsted Fremad sig af den kontrolmulighed cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36 giver for at kontrollere, om trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er dømt for pædofili.

Denne kontrol foretager vi for at skabe en vis tryghed i klubben.
Kontrollen bør til gengæld ikke give falsk tryghedsfornemmelse, da registret alene omfatter personer, der formelt er dømt for pædofiliforhold.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før klubben må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Ingen træner eller fast holdleder vil blive tilknyttet ungdomsafdelingen, hvis de tidligere er dømt for pædofili, eller hvis de afviser at lade dette kontrollere hos DCK.

Hvis en periodisk kontrol viser, at en allerede tilknyttet træner/holdleder er blevet dømt for pædofili, vil vedkommende omgående blive frataget sine opgaver i klubben.

Følgende grupper kontrolleres:

  • Trænere for børn under 16 år
  • Faste holdledere for børn under 16 år.

Interval for kontrol:

  • Når en træner eller fast holdleder tiltræder

Oplysningerne søges og indehaves af:
Ungdomsformanden og er

I denne sammenhæng underlagt tavshedspligt.

Oplysningerne fra DCK er strengt fortrolige og vil ikke blive viderebragt til privatpersoner, andre klubber, organisationer eller virksomheder.

Overtrædelse af tavshedspligten er strafbar.

Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du vores brug af cookies.
Luk