Menu

Grundværdier i Helsted Fremad

Udvikling - ikke kampresultater

Trænerens vigtigste resultat er børn, der udvikler sig positivt socialt, fysisk og fodboldteknisk - ikke vundne kampe.

 

Fair Play

Børnene skal lære ærlighed gennem fair play. Det gør de automatisk, hvis de ser trænere og forældre udvise fair play i ord og handling.

 

Lighedsprincippet indenfor et hold

Er man på holdet, spiller man lige meget. Ingen "topning", alle er lige.
Som absolut minimum spiller alle mindst Halvdelen Af Kampen (HAK-princippet).

 

Godt kammeratskab

Vi tror ikke på, at børn skal udvikle sig sportsligt på sidemandens bekostning. Fodbold er en holdsport, og vi vægter godt kammeratskab
højt.

 

Tryghed

Børnene skal udvikle sig i trygge rammer. Det betyder blandt andet, at træner, medspillere og forældre skal være loyale overfor det enkelte barn.

 

Trivsel

Børn skal trives for at kunne udvikles. Derfor skal såvel træner som medspillere og forældre gennem adfærd være med til at sikre, at børnene trives. Det betyder blandt andet, at træner og forældre skal forstå, at børnene er dem, der mest af alt ønsker at vinde. Det er ikke acceptabelt, når ”råben og skrigen”  fra træner og forældre går over stregen. Og det er uforeneligt med træneropgaven at skælde børnene ud, fordi de ikke præsterer som forventet.

 

Sunde vaner

Børnene går ikke til fodbold for at lære at ryge og drikke øl. Derfor opfører de voksne sig som rollemodeller også i forholdet til øl og tobak ved træning, til stævner og på udflugt.

 

Leg

Børn skal have lov til at lege, og til at lære gennem leg. Det sætter en grænse for, hvor ambitiøst og disciplineret træningen skal lægges op i børneårene.

 

Motivation

Vi tror på, at børn lærer bedst under leg, og vi ønsker ikke at "pace" børnene frem ved at stille så store krav, at træningen bliver fysisk og mentalt belastende.

Vi kritiserer aldrig børnene, vi forsøger at give dem selvtillid til at prøve det vanskelige - også selvom det mislykkes.

Vi "straffer" aldrig børnene for tabte kampe eller brændte straffespark!

Vi tillader ikke, at børnene kritiserer hinanden under træning og kamp.

 

Holdinddelingen

Holdinddeling sker efter princippet "lige børn leger bedst".
Børn, forældre og trænere har en tilbøjelighed til at opfatte holdinddelingen som et mål for det enkelte barns værdi eller succes.

Denne tilbøjelighed er destruktiv og giver et dårligt udgangspunkt for børnenes udvikling og samspil. Der er mange eksempler på, at en rangorden fra fodboldklubben får uheldige konsekvenser i skoleklasser m.m. Det er derfor en fælles opgave at signalere, at alle børn har lige værdi, og at det enkelte barns udvikling ikke bare måles i fodboldtekniske færdigheder.

Det er ingen straf at være på et tredjehold, hvis det giver den bedste mulighed for personlig udvikling. Nogle børn har tekniske færdigheder, der kvalificerer dem til førsteholdet - men sociale færdigheder, der gør det mest hensigtsmæssigt at placere dem på et tredjehold, hvor de kan lære at holdet kommer i første række.

Alt andet lige vil førsteholdet dannes af de spillere, der har de største tekniske færdigheder.  De øvrige hold sammensættes til dels efter samme princip, men der skal her tages større hensyn til at alle holdene fungerer godt som hold. Vi ønsker ikke et "bundskraberhold" der taber alle kampe, hvis det kan undgås ved at blande holdene og fordele de spillere, der har de dårligste fodboldmæssige forudsætninger.

 

Jævnbyrdighedsprincip

Lige børn leger bedst. Derfor inddeler vi holdene efter spilfærdighed fra U8.

 

Engagement

Et væsentligt formål med klubbens aktiviteter er, at medlemmerne er fysisk aktive. Vi forventer derfor en engageret indsats, både ved træning og kamp.

 

Takt og tone

Her i klubben taler vi ordentligt til hinanden.
Ingen sjofle tilråb eller kommentarer om hinanden.


Ture

På ture er der altid mindst 2 voksne med, en træner og
hjælpetræner/forælder.


Adskilt omklædning

Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum. Trænere/holdledere bader ikke med spillerne og er ikke alene med spillere eller hold i omklædningsrummet, altid min. 2 voksne.


Aktive forældre

Klubbens høje aktivitetsniveau forudsætter, at forældre giver en
hjælpende hånd ved lejlighed og arrangementer.
Forældre opfordres til at bakke op om træning og kampe.

 

Pædofili-politik

For at beskytte såvel trænere som børn, har vi i Helsted Fremad en pædofilipolitik, der kan findes på hjemmesiden eller rekvireres hos træneren.


Alle trænere/faste holdledere for børn under 15 år giver samtykke til, at der indhentes oplysninger i kriminalregistret vedrørende
seksuelle krænkelser.


Enhver har pligt til at informere ungdomsformanden/bestyrelsen (eller
myndighederne), hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer,
at der er noget galt.

Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du vores brug af cookies.
Luk