Menu

Børn i bilen

 

Til forældre

Når der køres med andre folks børn, forventes det
at føreren af køretøjet er bevidst om, at han/hun har
det fulde ansvar for de personer, der transporteres.
Føreren af køretøjet må aldrig tillade, at flere personer,
end der er seler til i bilen, kører med
Føreren af køretøjet skal altid være opmærksom på,
at alle spillere i bilen har sele på
 Børn under 140 cm bør IKKE sidde på passagersædet
foran i bilen, hvis der er airbag
 Hastighedsgrænserne skal til enhver tid overholdes
(også selvom tidsplanen skrider)
 Føreren skal ALTID køre efter forholdene (tæt trafik,
tåge, sne mv.)
 Føreren skal være frisk og veludhvilet, og naturligvis
ikke være påvirket af nogen former for rusmidler
 Køretøjet skal være i en sådan stand, at det ikke
udsætter passagerne for unødig fare.

Til Spillere

 Tillad aldrig at du eller andre transporteres i et køretøj
uden seler til alle passagerer
 Sørg til enhver tid for at anvende sele
 Udvis altid hensyn til føreren af køretøjet
 Føler du eller en holdkammerat utryghed i forbindelse
med forældrekørsel bør i til enhver tid tage kontakt til
træneren/holdlederen.

Til træneren/holdlederen

 Lav inden sæsonen en plan over, hvilke forældre der
skal køre til hvilke kampe (vær opmærksom på at
ikke alle forældre har seler til 4 spillere i køretøjet)
 Undersøg hvor lang tid køreturen normalt vil tage,
og afsæt gerne ekstra tid til transport, da dårligt
vejr (tåge, sne m.m.), tæt trafik og andet kan påvirke
transporttiden
 Inden sæsonen starter, gør da forældrene
opmærksomme på, at du forventer, at de overholder
foreningens trafikpolitik
 Spillere, der henvender sig vedr. utryghed i
forbindelse med transport, bør altid tages seriøst, og
du bør derfor udvise ansvar og tage kontakt til den
pågældende forælder (nævn aldrig den pågældende
spillers navn).

Til ledere/bestyrelse

 Pointer overfor alle trænere, at de har et medansvar,
og derfor bør gøre alle forældre opmærksomme
på trafikpolitikken (fx i forbindelse med opstartsmøde/
forældremøde)
 Uddel denne pjece eller klubbens trafikpolitik
til nye medlemmer
 Sørg for at denne pjece eller klubbens
trafikpolitik er at finde på klubbens
hjemmeside
 Påmind jævnligt klubbens
medlemmer om deres ansvar
med eksempelvis en kort tekst
i klubbladet, på en plakat
eller på hjemmesiden.

Cookies hjælper os med at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester, accepterer du vores brug af cookies.
Luk